5K Run Results (Men)

Position Name Time
10-17 years
1 Yuvraj Loyal 31m 44s
2 Ishan Rana 52m 23s
3 NA NA
18-29 years
1 Rahul Shukla 15m 59s
2 Jasvinder Singh Toor 17m 43s
3 Pintu Prasad Gupta 19m 16s
30-39 years
1 Akhil Arora 18m 42s
2 Shashank Bhosale 19m 0s
3 Vigneshwaran 19m 10s
40-49 years
1 Devinder Singh 19m 22s
2 Sancharan Roy 20m 1s
3 Deepak Bandahalli 21m 51s
50-59 years
1 Vineet Chourse 21m 29s
2 Sarvpreet Singh Ghuman 21m 31s
3 Bajrang Singh 22m 40s
60+ years
1 Ramanjit S Oberoi 24m 1s
2 Dr Diwakar Bhoyar 25m 39s
3 Basaveswara Rao Thotakura 30m 34s

5K Run Results (Women)

Position Name Time
18-29 years
1 Naina Yadav 21m 14s
2 Kavery N J 27m 0s
3 Johncy Rosy 35m 52s
30-39 years
1 Palak Vora 25m 45s
2 Savitha Shetty 27m 42s
3 Amruta Panse 31m 5s
40-49 years
1 Andrea Shefferman 28m 30s
2 Sunita Tickoo 31m 29s
3 Janaki Venkat 31m 55s
50-59 years
1 Asha Singh 29m 9s
2 Irina Hazarika Barua 32m 18s
3 Uma Ravi 34m 44s
60-69 years
1 Veenu Jha 58m 5s
2 NA NA
3 NA NA

10K Run Results (Men)

Position Name Time
13-17 years
1 Bheeshm Gupta 1h 17m 16s
2 Jasjot Singh Ubee 1h 18m 31s
3 NA NA
18-29 years
1 Rahul Shukla 33m 23s
2 Manoj Moond 34m 12s
3 Sahil Ahuja 41m 25s
30-39 years
1 Srikant Yadav 34m 43s
2 Vigneshwaran 39m 28s
3 Surendra Paravada 39m 40s
40-49 years
1 Devinder Singh 40m 41s
2 Sancharan Roy 41m 15s
3 Deepak Bandahalli 45m 4s
50-59 years
1 Vineet Chourse 46m 32s
2 Sarvpreet Singh Ghuman 46m 45s
3 Gyurmie Yousal 53m 8s
60+ years
1 Ramanjit S Oberoi 50m 2s
2 Basaveswara Rao Thotakura 1h 1m 28s
3 Rajkumar Koul 1h 6m 4s

10K Run Results (Women)

Position Name Time
18-29 years
1 Naina Yadav 44m 41s
2 Rashi Shah 53m 0s
3 Nikita Anand 1h 0m 0s
30-39 years
1 Ramyaa 56m 37s
2 Nisha Sharma 1h 0m 0s
3 Rupam Sharma 1h 5m 10s
40-49 years
1 Dr Parul Attri 1h 7m 58s
2 Lipi 1h 12m 56s
3 Priyanka Sharma 1h 13m 11s
50-59 years
1 Irina Hazarika Barua 1h 10m 39s
2 Subhashini Rao 1h 20m 8s
3 Sudha Udeshi 1h 21m 1s

Half Marathon Results (Men)

Position Name Time
18-29 years
1 Manoj Shingane 1h 19m 29s
2 Prashant Pawar 1h 35m 11s
3 Pintu Prasad Gupta 1h 37m 3s
30-39 years
1 Kamal Singh 1h 22m 42s
2 Vigneshwaran 1h 26m 48s
3 Ajay Kothe 1h 29m 9s
40-49 years
1 Bhagwan Keshavrao Kachave 1h 33m 22s
2 Devinder Singh 1h 37m 51s
3 Karuppaiya Govindaraj 1h 50m 40s
50-59 years
1 Vineet Chourse 1h 38m 38s
2 Sanjay Thorat 1h 45m 13s
3 Mahadev Lembhe 1h 51m 48s
60+ years
1 Ramanjit S Oberoi 1h 46m 52s
2 Basaveswara Rao Thotakura 2h 18m 55s
3 Dayanand Kotian 2h 40m 49s

Half Marathon Results (Women)

Position Name Time
18-29 years
1 Naina Yadav 1h 50m 0s
2 Rashi Shah 2h 0m 7s
3 Sanju Rathore 3h 6m 0s
30-39 years
1 Sukhpreet Kaur 2h 16m 35s
2 Pallavi 2h 21m 3s
3 Richa Amitabh Babar 2h 24m 36s
40-49 years
1 Chandana Sarma 2h 45m 35s
2 Rachel Pearlin 2h 50m 52s
3 Palashpriya Bose Jaiswal 3h 0m 21s
50-59 years
1 Silke Schluenzen 2h 53m 42s
2 Irina Hazarika Barua 3h 12m 25s
3 Dr Aditi Hazarika 3h 19m 36s

Marathon Results (Men)

Position Name Time
18-29 years
1 Pintu Prasad Gupta 3h 45m 51s
2 Abhishek Bhatt 5h 25m 57s
3 Rakesh Thakur 6h 29m 5s
30-39 years
1 Sanjay Negi 3h 0m 39s
2 Mahesh Dwivedi 3h 15m 6s
3 Vigneshwaran 3h 15m 16s
40-49 years
1 Suresh Dwivedi 4h 1m 19s
2 Subhash Meena 4h 24m 41s
3 Bharat Kumbhar 4h 42m 5s
50-59 years
1 Swadesh Kumar Dash 4h 35m 56s
2 Sunil Kumar Singh 4h 45m 23s
3 Devesh Khatu 5h 1m 42s

Marathon Results (Women)

Position Name Time
40-49 years
1 Seema Baliga 6h 36m 57s
2 NA NA
3 NA NA
50-59 years
1 Irina Hazarika Barua 7h 10m 12s
2 NA NA
3 NA NA

73K Freedom Ultra Results (Men)

Position Name Time
18-29 years
1 Rohit Kumar Singh 8h 19m 40s
2 Sanjay Kumar 8h 56m 36s
3 Charan Raj M 9h 48m 32s
30-39 years
1 Gaurav Karjee 7h 54m 26s
2 P K Sangwan 8h 7m 26s
3 Tenpa Yungdrung Gurung 8h 40m 29s
40-49 years
1 Dr Harpreet Singh Dhillon 9h 16m 6s
2 Balraj Kaushik 10h 25m 25s
3 Dinesh Kumar R 10h 26m 32s
50-59 years
1 Sarvpreet Singh Ghuman 9h 42m 27s
2 Ashok Kumar 10h 7m 34s
3 Narendra Kumar Gautam 10h 40m 15s
60+ years
1 Ramanjit S Oberoi 10h 13m 26s
2 NA NA
3 NA NA

73K Freedom Ultra Results (Women)

Position Name Time
50-59 years
1 Madhuri Nimje 11h 56m 11s
2 Irina Hazarika Barua 13h 32m 46s
3 Subhashini Sreekumar 16h 34m 41s